Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) lanceert Evaluatieagenda voor inzicht in lopende zorgevaluaties

De HLA-partijen verenigd in het programma ZE&GG willen meer zorgevaluaties starten, de opstarttijd van zorgevaluaties verkorten en de uitvoering van zorgevaluaties versnellen. Om de versnelling van zorgevaluaties mogelijk te maken, is inzicht nodig in welke zorgevaluaties er lopen en hoe het gaat met de deelname van patiënten aan die zorgevaluaties (includeren). Tot dusver ontbrak het overzicht in lopende zorgevaluaties in Nederland. Daarvoor is nu door ZE&GG de evaluatieagenda samengesteld.

Hoge ambitie voor zorgevaluatie

De HLA-partijen hebben de gezamenlijke ambitie dat in 2023 iedere zorgevaluatie binnen drie maanden na de start kan includeren in alle deelnemende centra en dat 90% van de onderzoeken binnen de geplande tijd is afgerond. Om deze ambitie te behalen is meer inzicht in zorgevaluatie nodig. De evaluatieagenda biedt dit inzicht en is een van de vele verbeteracties die het programma ZE&GG uitvoert.

De evaluatieagenda

De evaluatieagenda bevat een overzicht van de lopende zorgevaluaties in Nederland. Het doel van de evaluatieagenda is om alle betrokken partijen inzicht te geven in de lopende zorgevaluaties (per specialisme). Met deze informatie kunnen de HLA-partijen deelname van zorgevaluaties stimuleren. Voor de evaluatieagenda zijn in samenwerking met strategisch partner ZonMw openbaar beschikbare gegevens gebundeld in één overzicht. Lopende zorgevaluaties van de volgende subsidieprogramma’s zijn opgenomen in de evaluatieagenda:

  • ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek (DO), waaronder ook 30K&D en SEENEZ
  • ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)
  • Leading the Change (LtC)
  • Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) via ZonMw

Ontwikkeling van de  inclusiemonitor

Om ook inzicht te krijgen in het verloop van deze zorgevaluaties, wordt als vervolgstap later dit jaar door ZE&GG de inclusiemonitor gelanceerd. De inclusiemonitor biedt inzicht in het aantal inclusies voor alle zorgevaluaties in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Zo maakt de inclusiemonitor inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, hoeveel patiënten geïncludeerd zijn, hoeveel er nog geïncludeerd moeten worden, en hoe het verloop van het aantal inclusies over tijd is. Ook biedt de inclusiemonitor inzicht in hoe de inclusies van een centrum zich verhouden tot vergelijkbare centra en geeft de inclusiemonitor inzicht in de inclusies van zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme. Met de inclusiemonitor en de evaluatieagenda kunnen alle HLA-partijen, ieder vanuit zijn eigen rol in het stelsel, koersen op het versnellen van de inclusies in alle zorgevaluaties.

Verder werken HLA partijen binnen het programma ZE&GG aan een Veldnorm Zorgevaluatie die het verloop van procedures in de toetsing en tussentijdse monitoring van zorgevaluatie eenvoudiger, korter en eenduidiger maakt. Ook werkt ZE&GG aan een structurele infrastructuur en financiën voor zorgevaluatie, zodat zorgevaluatie onderdeel wordt van de reguliere zorgverlening.

 

Download de ZE&GG Evaluatieagenda 2021 onderaan de pagina in een Excel bestand.

ZE&GG Evaluatieagenda

.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 0.1MB

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via