Alle partijen in de medisch specialistische zorg slaan handen ineen voor bewezen beste zorg voor patiënten

We willen dat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Dat betekent dat we moeten weten welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is. In veel gevallen weten we niet welke zorg het beste is, omdat het nog onvoldoende onderzocht is. Dat wil niet zeggen dat deze zorg niet goed is, alleen dat er gedegen onderzoek nodig is om de meerwaarde aan te tonen.

Informatiebehoeften patiënten over effectiviteit van zorgopties en zorgevaluatie - Uitnodiging voor een focusgroepinterview

Hoe kun je als zorgverlener of onderzoeker omgaan met de informatiebehoefte van patiënten, ten aanzien van de effectiviteit van zorg? En met de verwachtingen van patiënten over de te ontvangen zorg?

‘Wat als … de effectiviteit van mijn behandeling nog niet zeker is?’ Uitnodiging voor een groepsgesprek

Stelt u zich eens voor … U heeft een medische behandeling nodig. En er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Wilt u dat dan weten? Of … Het is niet bekend welke van de mogelijke behandelingen het meest effectief is. Wilt u dat dan weten? Of … Er loopt een onderzoek om te bepalen welke bestaande behandeling het meest effectief is. Wilt u dat dan weten? En wilt u er eventueel aan mee doen? Hierover willen we graag met u in gesprek. Doet u mee?

Conceptversie stap 1 t/m 4 Implementatieplan Verpleegkundigen beschikbaar

We werken binnen het verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD aan een verpleegkundig implementatiestappenplan.

Deelnemers verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD hebben goede basis gelegd

Afgelopen maart zijn we binnen het verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD samen met 10 ziekenhuizen aan de slag gegaan met het implementeren van de door hun zelf gekozen onderwerpen van de Beter Laten lijst in de verpleegkundige praktijk. Donderdag 7 juli was de tweede digitale netwerkbijeenkomst, waarin de ziekenhuizen hebben gepresenteerd waar ze nu staan. Complimenten vanuit ZE&GG, V&VN en het project KwaliTIJD voor al het werk dat al is verzet!

Hoe werkt de duo-intervisie in de ZE&GG subsidieronde 2020?

Vanuit het programma ZE&GG vinden we het belangrijk dat patiënten en naasten actief betrokken zijn bij zorgevaluatie. Niet alleen als deelnemer aan een zorgevaluatie, maar juist ook in de totstandkoming, uitvoering en de implementatie ervan. Zodat de zorgevaluatie juíst voor de doelgroep waar het over gaat, zo relevant, haalbaar en begrijpelijk mogelijk is.

Programma ZE&GG aan de slag met gepast gebruik dure geneesmiddelen

Er is een gestructureerde aanpak nodig van gepast gebruik van dure geneesmiddelen. Alleen zo kan gepast gebruik van dure geneesmiddelen structureel en breed in de praktijk worden toegepast. Zo concluderen NVZ, FMS, NFU, Patiëntenfederatie Nederland en ZN op basis van een adviesrapport van SiRM en Radboudumc. Op verzoek van deze partijen onderzoekt het programma ZE&GG hoe zo’n gestructureerde aanpak ondergebracht zou kunnen worden binnen het programma.  

Verbeteringen Implementatieagenda en update spiegelinformatie datapartijen

De nieuwste versie van de ZE&GG Implementatieagenda (versie 16 juni 2022) is nu beschikbaar via onze website. Hierin staan nieuw beschikbare spiegels van datapartijen Logex, I2I en Performation vermeld. Ook zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd. Op de het tabblad versiebeheer vind je terug welke aanpassingen we gedaan hebben. Begin 2023 komen we met een update van de Implementatieagenda. Dan voegen we nieuwe onderwerpen toe aan de agenda en verwijderen we de onderwerpen die voldoende geïmplementeerd zijn in de verschillende zorginstellingen.    

ZE&GG in de GGZ en de Jeugdhulp

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) komt voort uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Maar de dingen die wij doen binnen het programma; het agenderen van kennisvragen, het onderzoeken van zorg waarvan de toegevoegde waarde nog niet voldoende vaststaat en het implementeren van de uitkomsten van dat onderzoek, zijn van toepassing op álle domeinen in de zorg. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan het ZE&GG gedachtegoed binnen de GGZ en de Jeugdhulp.

ZE&GG op weg tour gestart

We zijn blij dat er dit jaar eindelijk weer ruimte is om ziekenhuizen en zelfstandige klinieken te bezoeken met een team vanuit ZE&GG. In onze ZE&GG op weg Tour komen we graag langs om te vertellen over ons programma ZE&GG en om te horen hoe dit binnen de zorginstelling wordt opgepakt. We ontmoeten graag de mensen op de werkvloer die aan de slag zijn met zorgevaluatie en gepast gebruik. Er zijn al wat bezoeken geweest en in de komende maanden staan er weer een aantal bezoeken gepland.

Samenwerkende partijen binnen ZE&GG

Jaarplan 2021-2022 in PDF

Jaarplan 2021-2022

.pdf 3.7MB

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via