Alle partijen in de medisch specialistische zorg slaan handen ineen voor bewezen beste zorg voor patiënten

Lees wat we doen

We willen dat iedereen in Nederland de beste zorg krijgt. Dat betekent dat we moeten weten welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is. In veel gevallen weten we niet welke zorg het beste is, omdat het nog onvoldoende onderzocht is. Dat wil niet zeggen dat deze zorg niet goed is, alleen dat er gedegen onderzoek nodig is om de meerwaarde aan te tonen.

Om dat uit te zoeken is evaluatieonderzoek nodig naar de meerwaarde van bestaande zorg. We noemen dat zorgevaluatie. Zorgevaluatie wordt steeds vaker uitgevoerd, want alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Als door middel van zorgevaluatie is vastgesteld welke zorg voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is, dan moet dat zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden.

Het leveren van zorg waarvan we middels zorgevaluatie weten dat deze meerwaarde heeft, en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Het uitvoeren van evaluatieonderzoek en het implementeren van gepast gebruik maakt de zorg continu kwalitatief beter. Het biedt houvast voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners en leidt tot meer consistentie in de behandelingen van patiënten. Bovendien zorgt het ervoor dat de collectieve zorguitgaven en de beperkt beschikbare arbeidskrachten in de zorg zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Onze ambitie
“Zorgevaluatie en Gepast Gebruik zijn in 2025 integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt."
Sjoerd Repping Voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Sjoerd Repping Voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

Het verhaal van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

We hebben het verhaal van ZE&GG gevisualiseerd in onderstaande infographic. We vertellen in het kort: Waarom is er een programma als ZE&GG? Vanuit welke drive werken we met elkaar samen? Wie werken er eigenlijk met elkaar samen? en Hoe pakken we dat aan?

KLIK op het plaatje om deze te vergroten. Daarna kunt u de infographic ook downloaden.

Samenwerkende partijen binnen ZE&GG

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via