Actueel

Verbeteringen Implementatieagenda en update spiegelinformatie datapartijen

De nieuwste versie van de ZE&GG Implementatieagenda (versie 16 juni 2022) is nu beschikbaar via onze website. Hierin staan nieuw beschikbare spiegels van datapartijen Logex, I2I en Performation vermeld. Ook zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd. Op de het tabblad versiebeheer vind je terug welke aanpassingen we gedaan hebben. Begin 2023 komen we met een update van de Implementatieagenda. Dan voegen we nieuwe onderwerpen toe aan de agenda en verwijderen we de onderwerpen die voldoende geïmplementeerd zijn in de verschillende zorginstellingen.    

ZE&GG in de GGZ en de Jeugdhulp

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) komt voort uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Maar de dingen die wij doen binnen het programma; het agenderen van kennisvragen, het onderzoeken van zorg waarvan de toegevoegde waarde nog niet voldoende vaststaat en het implementeren van de uitkomsten van dat onderzoek, zijn van toepassing op álle domeinen in de zorg. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan het ZE&GG gedachtegoed binnen de GGZ en de Jeugdhulp.

ZE&GG op weg tour gestart

We zijn blij dat er dit jaar eindelijk weer ruimte is om ziekenhuizen en zelfstandige klinieken te bezoeken met een team vanuit ZE&GG. In onze ZE&GG op weg Tour komen we graag langs om te vertellen over ons programma ZE&GG en om te horen hoe dit binnen de zorginstelling wordt opgepakt. We ontmoeten graag de mensen op de werkvloer die aan de slag zijn met zorgevaluatie en gepast gebruik. Er zijn al wat bezoeken geweest en in de komende maanden staan er weer een aantal bezoeken gepland.

ZE&GG klankbordgroep bekijkt toegevoegde waarde van spiegelinformatie voor burgers

In onze klankbordgroep werken we samen met mensen in de samenleving die niet altijd goed gehoord worden. Ze voorzien ons van advies op verschillende zaken uit het programma. Op 11 mei 2022 bekeken we samen de spiegelformatie die we binnen het programma ontwikkelen. We vroegen onszelf af of deze informatie interessant is voor een breder publiek, in welke vorm dan, wat de informatie zegt en wanneer die echt van toegevoegde waarde is voor iemand.

Masterclass over inclusief zorgevaluaties uitvoeren door Stichting Pharos

Wat kun je als onderzoeker doen om juist die mensen, die je snel misloopt, wél te bereiken en te betrekken? En hoe weet je of jouw zorgevaluatie relevant is voor hun situatie? Op 11 mei organiseerde ZE&GG een online masterclass door Stichting Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) voor de projectgroepen van de ZE&GG subsidieronde 2020.

NVZ Zorgaanbieders goed op weg met implementatie van Gepast Gebruik

De snelheid waarmee veel NVZ-leden de implementatie van gepast gebruik oppakken, is bewonderenswaardig. Eind 2021 hadden we inzicht in de implementatiegraad van ruim 700 lokale implementaties. Inmiddels gaan we richting de 10.000! De doelstelling voor de ‘oude’ onderwerpen (toegevoegd aan de ZE&GG Implementatieagenda maart 2020) is dat eind 2023, 80% hiervan aantoonbaar is geïmplementeerd. Uit de definitieve plannen van aanpak van 51 zorgaanbieders maken we op dat de implementatiegraad van de ‘oude’ onderwerpen op dit moment 70% is.

NVZ zorgaanbieders structureel aan de slag met gepast gebruik

De NVZ instellingen zijn breed aan de slag met het implementeren van gepast gebruik en de bewezen beste zorg voor de patiënt. Inmiddels hebben zestig NVZ instellingen een plan van aanpak aangeleverd bij het programma ZE&GG. Daarin staat hoe zij de komende jaren de onderwerpen van de ZE&GG Implementatieagenda gaan implementeren. Deze plannen zijn door de zorgaanbieders afgestemd met de zorgverzekeraars.    

Veel ZE&GG ambassadeurs op FMS Symposium Zorgevaluatie

Bijna 200 deelnemers kwamen op 14 april naar het symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling. Centraal stond de vraag wat er nodig is om de kennis uit zorgevaluaties sneller naar de praktijk te brengen. Verschillende sprekers gingen in op de samenwerking die daar voor nodig is en op de specifieke rol daarbij van dokters, Wetenschappelijke Verenigingen en andere stakeholders. Ook het programma ZE&GG kwam daarbij veelvuldig aan bod.

Meet-up voor arts onderzoekers geannuleerd!

Helaas hebben we besloten de meet-up voor arts-onderzoekers van 13 mei 2022 te annuleren. Er zijn meerdere andere bijeenkomsten die dag, waardoor het aantal aanmeldingen achterblijft. Uiteraard gaan we op zoek naar een nieuwe datum. Arts-onderzoekers die zich bezig houden met zorgevaluatie helpen ons enorm door een aantal vragen te beantwoorden voor een volgende meet-up.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via