ZE&GG in de GGZ en de Jeugdhulp

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) komt voort uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Maar de dingen die wij doen binnen het programma; het agenderen van kennisvragen, het onderzoeken van zorg waarvan de toegevoegde waarde nog niet voldoende vaststaat en het implementeren van de uitkomsten van dat onderzoek, zijn van toepassing op álle domeinen in de zorg. Daarom wordt er nu ook gewerkt aan het ZE&GG gedachtegoed binnen de GGZ en de Jeugdhulp.

Cirkel van gepast gebruik ook toepasbaar in andere zorgdomeinen

De cirkel van gepast gebruik is de motor van lerende gezondheidszorgsystemen. En die zijn meer dan ooit nodig om de kwaliteit te verbeteren en de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op dit moment gewerkt aan een plan ‘ZE&GG in de GGZ’ en lerende netwerken zijn een centraal onderdeel van het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ.

Verkeerslicht benadering voor het wel of niet leveren van zorg

Eén van de drie pijlers voor de hervorming van de jeugdhulp is het maken van een lerend systeem voor de verbetering van kwaliteit, vastgelegd in het plan ‘Onze jeugd verdient beter’. “Als iets werkt passen we het toe. Als iets niet werkt doen we het niet meer. Als we niet weten of iets werkt, gaan we dat onderzoeken”,  schrijven de ondertekenaars van het plan. Dit sluit direct aan bij de verkeerslicht benadering die we binnen het programma ZE&GG hanteren. Hierbij delen we de zorg op in groene zorg (bewezen effectief, moeten we leveren), oranje zorg (niet of onvoldoende bewezen, dus onderzoeken waar mogelijk en noodzakelijk) en rode zorg (niet bewezen of minder effectief en dus niet leveren).

ZE&GG helpt graag mee!

Het is mooi om te zien hoe de ZE&GG beweging nu ook over de domeinen heen aanslaat bij patiënten, zorgprofessionals, aanbieders en verzekeraars. Als voorlopers vanuit de medisch specialistische zorg bieden we graag onze hulp aan om ook andere domeinen te inspireren en op weg te helpen met het ZE&GG gedachtegoed.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via