Deelnemers verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD hebben goede basis gelegd

Afgelopen maart zijn we binnen het verpleegkundig Implementatieproject KwaliTIJD samen met 10 ziekenhuizen aan de slag gegaan met het implementeren van de door hun zelf gekozen onderwerpen van de Beter Laten lijst in de verpleegkundige praktijk. Donderdag 7 juli was de tweede digitale netwerkbijeenkomst, waarin de ziekenhuizen hebben gepresenteerd waar ze nu staan. Complimenten vanuit ZE&GG, V&VN en het project KwaliTIJD voor al het werk dat al is verzet!

Inzet verpleegkundigen bij kwaliteitsprojecten in ziekenhuizen

De deelnemers hebben met elkaar doorgepraat over hoe verpleegkundigen nu binnen hun ziekenhuis worden ingezet bij kwaliteitsprojecten en hoe ze dat graag in de toekomst  zien. Enkele voorbeelden over hoe het nu gaat:

“Alle afdelingen hebben verpleegkundige portefeuillehouders. Ook het kwaliteitsbureau is hierbij betrokken”

“Studenten maken thesissen van onderwerpen door afdelingen zelf aangedragen. De adviezen kunnen op de afdeling worden overgenomen”

“Decentrale beleidsmedewerkers ondersteunen verpleegkundigen op de afdeling om kwaliteitsverbeteringen te doen”

En voor wat betreft er nodig is in de toekomst:

“Het zou mooi zijn als er een structuur wordt opgezet voor verbeteringstrajecten”

“De rol van de arts zou duidelijker moeten zijn, medisch specialistische staf moet aangehaakt zijn, zodat ze weten welke projecten er onder verpleegkundigen lopen”

“Verpleegkundigen stimuleren en motiveren zelf onderwerpen aan te dragen die leven op de afdeling door lijsten op te hangen waarop deze onderwerpen kunnen worden aangedragen”

Implementatiestappenplan voor verpleegkundigen

We werken binnen het project KwaliTIJD aan een verpleegkundig implementatiestappenplan. De deelnemers hebben de eerste stappen doorlopen. De ziekenhuizen gaan de komende maanden aan de slag met de volgende stappen uit het stappenplan. Dit betekent dat ze belemmeringen en bevorderingen in kaart brengen en een implementatiestrategie inzetten om de verandering die nodig is tot stand te brengen. Meer informatie over het Project KwaliTIJD  

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via