Partijen verbinden ter bevordering van gepast gebruik van zorg

We willen dat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Dat betekent dat we moeten weten welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is. In veel gevallen weten we niet welke zorg het beste is, omdat het nog onvoldoende onderzocht is. Dat wil niet zeggen dat deze zorg niet goed is, alleen dat er gedegen onderzoek nodig is om de meerwaarde aan te tonen.

Om dat uit te zoeken is evaluatieonderzoek nodig naar de meerwaarde van bestaande zorg. We noemen dat zorgevaluatie. Zorgevaluatie wordt steeds vaker uitgevoerd, want alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Als door middel van zorgevaluatie is vastgesteld welke zorg voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is, dan moet dat zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden.

Het leveren van zorg waarvan we middels zorgevaluatie weten dat deze meerwaarde heeft, en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Het uitvoeren van evaluatieonderzoek en het implementeren van gepast gebruik maakt de zorg continu kwalitatief beter. Het biedt houvast voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners en leidt tot meer consistentie in de behandelingen van patiënten. Bovendien zorgt het ervoor dat de collectieve zorguitgaven en de beperkt beschikbare arbeidskrachten in de zorg zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Jaarplan 2020-2021
Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie. Maak de voortgang van zorgevaluatie inzichtelijk via een inclusiemonitor. Werk aan een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie. Ondersteun zorgaanbieders en -professionals bij de implementatie van kennis over gepast gebruik.  Onderzoek of structurele financiering van de Cirkel van Gepast Gebruik mogelijk is. Allemaal belangrijke zaken die in het jaarplan 2020-2021 van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) staan.

Het totale jaarplan ZE&GG 2020-2021 bevat deze en nog meer concrete acties waar ZE&GG aan werkt. Het nieuwe jaarplan sluit aan op de kwartiermakers rapportage die ZE&GG in juni 2019 bij de start van het programma overhandigde aan de toenmalige minister van VWS, Bruno Bruins. Deze documenten, inclusief de publieksversie jaarplan 2020-2021 kunt u hieronder inzien.

In onze aanpak volgen we de Cirkel van Gepast Gebruik, waarbij zorgpartijen evalueren volgens een gezamenlijke agenda, zorgevaluaties efficiënt worden uitgevoerd en uitkomsten snel en effectief in de praktijk worden gebracht.

Jaarplan 2020-2021 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Jaarplan 2020-2021 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

.pdf 3.8MB

Publieksversie Jaarplan 2020-2021 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Publieksversie Jaarplan 2020-2021 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

.pdf 2.7MB

Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Rapportage Kwartiermakersfase ZE&GG

.pdf 0.8MB

Krachten bundelen

De kans die zorgevaluatie en gepast gebruik bieden om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt breed omarmd. Internationaal loopt Nederland hierin voorop. Veel verschillende partijen voeren momenteel zorgevaluaties uit of werken aan het implementeren van de resultaten uit evaluatieonderzoek. Dat is toe te juichen. Tegelijkertijd zien de HLA partijen uitdagingen. Binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) pakken we die gezamenlijk op. Want alleen samen kunnen we de stappen zetten die nodig zijn. Daarom bundelt ZE&GG de krachten om een aantal uitdagingen aan te pakken, zoals:

  • Het uitvoeren van evaluatieonderzoek is administratief belastend en duurt vaak te lang.
  • Door de vele initiatieven is er sprake van versnippering in aandacht, energie en geld.
  • Ondanks dat er veel kennis is over gepast gebruik blijft de implementatie van deze kennis in de dagelijkse klinische praktijk achter.

Simpeler, sneller en meer in samenhang

Het evalueren van bestaande zorg en het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk, kan volgens ZE&GG simpeler, sneller en meer in samenhang worden gebracht. Zo werken we aan ons gemeenschappelijke doel: De bewezen beste zorg voor de patiënt, waarbij de beste zorg uiteindelijk ook het meest doelmatig is.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via