Spiegelinformatie Gepast Gebruik: Inzage in de mate van implementatie van Gepast Gebruik

Op de Implementatieagenda staan de door de HLA-MSZ partijen vastgestelde gepast gebruik onderwerpen die geïmplementeerd moeten worden. Daarop staat ook aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. U ziet dan welke partij(en) deze spiegelinformatie aanbieden. ZE&GG wil hiermee transparant maken waar de spiegels voor onderwerpen op de Implementatieagenda op dit moment beschikbaar zijn.

De aangeboden spiegelinformatie is niet door ZE&GG gecontroleerd of beoordeeld. Wilt u gebruik maken van deze spiegelinformatie? Neem dan contact op met de betreffende aanbieder. Bent u zelf aanbieder van relevante spiegelinformatie en wilt u zorgaanbieders daar via de website van ZE&GG van op de hoogte wilt stellen, neem dan contact op met ZE&GG.

Spiegelinformatie stimuleert kwaliteitsverbetering
Het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Het implementeren van kennis over gepast gebruik maakt de zorg continu kwalitatief beter. Het zorgt ervoor dat de collectieve zorguitgaven en de beperkt beschikbare arbeidskrachten in de zorg zo optimaal mogelijk worden ingezet. Spiegelinformatie geeft inzicht in de mate van implementatie van gepast gebruik op basis van bestaande dataregistraties. Zo kunnen zorgaanbieders zien hoe zij presteren: ten opzichte van zichzelf in de tijd, en waar mogelijk ten opzichte van andere zorgaanbieders. Met deze informatie zijn zorgaanbieders beter in staat om, waar nodig, acties te ondernemen om het toepassen van gepast gebruik te bevorderen.

Aanpak verdere ontwikkeling spiegels
Er zijn steeds meer spiegels over dezelfde onderwerpen van de ZE&GG Implementatieagenda in omloop. Deze zijndie ontwikkeld door verschillende partijen: datapartijen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, het Zorginstituut, kwaliteitsregistraties. Het programma ZE&GG wil deze spiegels verbinden, verbreden en versnellen. Hieronder de vier niveaus waarop ZE&GG de verdere ontwikkeling van spiegels ter hand wil nemen.

 1. Overzicht beschikbare spiegelinformatie: waar en voor welke onderwerpen
  ZE&GG inventariseert per onderwerp op de Implementatieagenda of er spiegelinformatie beschikbaar is en door wie die informatie ontwikkeld is. Belangrijk punt hierbij is dat deze spiegels vanuit diverse oogpunten en met uiteenlopende methodieken zijn ontwikkeld. Daarom kunnen spiegels voor dezelfde onderwerpen van verschillende datapartijen, toch een verschillend beeld geven. De aanbieder van de spiegelinformatie kan een toelichting geven op de context van de spiegel of de mate waarin deze aansluit op het onderwerp van de Implementatieagenda. De betreffende zorgverleners en zorgaanbieders krijgen op deze manier een beeld van waar ze staan met een bepaald implementatievraagstuk. De informatie helpt bij het gesprek hierover en indien nodig kan een stap genomen worden in het toepassen van gepast gebruik.
 2. Ontwikkelen Uniforme Data Definitie
  Momenteel worden er verschillende datadefinities gehanteerd door verschillende datapartijen. Dat kan discussie opleveren bij het gebruik van spiegelinformatie. ZE&GG wil daarom per onderwerp op de Implementatieagenda Uniforme Data Definities vaststellen. Daarmee zijn we op dit moment als programma mee bezig. Dit doen we in gezamenlijkheid met de (data)partijen die de spiegels ontwikkelen. Door de HLA-MSZ partijen zijn Vektis en DHD gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Bij het definiëren van de datadefinities betrekken wezowel medische- als data experts vanuit de HLA-MSZ partijen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de spiegels die als eerst ontwikkeld worden.
 3. Ontwikkelen van streefwaarde en streeftijd
  Hoe weten zorgaanbieders dat de implementatie (voldoende) geslaagd is? En hoeveel tijd moet er ingeruimd worden voor de implementatie? Deze informatie ontbreekt vaak. ZE&GG wil dit per onderwerp op de Implementatieagenda inzichtelijk hebben.. Daarom maken we nu samen met vertegenwoordigers van de HLA-MSZ partijen afspraken over streefwaarden en streeftijden. Met een streefwaarde bedoelen we hoever een implementatie op basis van de spiegelinformatie moet zijn gevorderd om te stellen dat er voldoende geïmplementeerd is. De streefwaarde zal zelden op 100 of 0 procent liggen. Gepast gebruik ligt vaak genuanceerd en is geen zwart-wit verhaal (denk aan een specifieke patiëntengroep of een specifiek moment in het behandeltraject). Met een streeftijd wordt bedoeld hoe lang partijen verwachten dat implementatie nodig heeft.
 4. Landelijke implementatiemonitor
  Tot slot ontwikkelt ZE&GG momenteel samen met DHD en Vektis een landelijke Implementatiemonitor. Daarmee houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de Implementatieagenda staan. De Uniforme Data Definitie en de streefwaarde en streeftijd vormen hiervoor de basis.

Te ontwikkelen Spiegels

De tabel (in download beschikbaar onderaan deze pagina) geeft een overzicht van de onderwerpen waarvoor ZE&GG als eerste uniforme datadefinities gaat ontwikkelen. Voor deze onderwerpen worden ook afspraken over streefwaarden en streeftijden gemaakt.  Dit brengt ons uiteindelijk tot een eenduidig overzicht van deze spiegelinformatie.

Overzicht van de te ontwikkelen Uniforme Data Definities bij de spiegelinformatie van verschillende aanbieders.

Overzicht te ontwikkelen uniforme data definities

.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 20.46KB

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via