De Inclusiemonitor: dé tool om inclusies te stimuleren en zorgevaluaties sneller af te ronden

DIRECT NAAR INCLUSIEMONITOR

Alle partijen verenigd in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) zetten zich in om de uitvoering van zorgevaluaties te versnellen. Uit een analyse die ZonMw op verzoek van ZE&GG heeft gedaan, blijkt dat slechts 23% van de lopende zorgevaluaties binnen de geplande tijd is afgerond. De doelstelling van de veldpartijen verenigd in ZE&GG is om dit te verhogen naar 90% afgeronde studies binnen de geplande tijd. Om versnelling mogelijk te maken, is inzicht nodig in de lopende zorgevaluaties en het verloop ervan.

 

Daarom is als eerste stap in samenwerking met ZonMw een overzicht gemaakt (de Evaluatieagenda) van de lopende zorgevaluaties in Nederland.

De Inclusiemonitor
Nu zijn we bij de volgende stap: de Inclusiemonitor. De Inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders participeren, hoeveel patiënten deelnemen (geïncludeerd zijn) en hoe het verloop van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) over de tijd is. Ook biedt de Inclusiemonitor de mogelijkheid om zorgaanbieders te vergelijken en biedt het inzicht in de inclusies van zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme. De Inclusiemonitor is daarom handig voor verschillende doelgroepen als middel om de deelname van patiënten aan zorgevaluaties te stimuleren. Zo kan bijvoorbeeld een:

  • projectleider met de inclusiemonitor beslissen welke zorgaanbieders te vragen mee te doen met een zorgevaluatie;
  • Raad van Bestuur inzicht krijgen in welke zorgevaluaties in het centrum lopen, hoe geïncludeerd wordt en hoe dat zich verhoudt tot andere vergelijkbare zorgaanbieders;
  • wetenschappelijke vereniging zien welke zorgevaluaties binnen hun specialisme lopen en hoe die studies includeren;
  • zorgverzekeraar zien welke zorgaanbieders actief zijn bij de uitvoer van zorgevaluaties en hoe zij includeren.

Ook anderen dan de projectgroep kunnen zo met de Inclusiemonitor verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van de zorgevaluatie.Bijvoorbeeld door er meer aandacht aan te besteden of door de omstandigheden voor onderzoekers in de kliniek te verbeteren. Hiermee is de Inclusiemonitor hét instrument om informatie over inclusies te bekijken en deze te gebruiken om zorgevaluaties sneller af te ronden.

‘’Het is goed nieuws voor onderzoeksteams dat deze Inclusiemonitor nu is gelanceerd. Niet alleen gaat het onderzoekers helpen om de voortgang van hun zorgevaluatiestudies te stimuleren en versnellen, het is tevens een mooi voorbeeld van hoe we met alle betrokkenen de geprioriteerde onderzoeken ondersteunen. We roepen alle projectleiders van zorgevaluatiestudies van harte op om zich bij dit initiatief aan te sluiten.’’
– Jelle Ruurda, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

Benieuwd geworden? Neem een kijkje. Via het filmpje rechtsonderin op de homepage van de Inclusiemonitor krijgt u een inkijkje in de mogelijkheden van de Inclusiemonitor en ziet u wat de Inclusiemonitor voor u kan betekenen.

Meedoen aan de Inclusiemonitor?
Bent u projectleider of arts-onderzoeker en wilt u uw studie opnemen in de Inclusiemonitor? Graag!  Dat kan als de zorgevaluatie aan drie voorwaarden voldoet: (1) evaluatie van bestaande zorg (2) inclusie van patiënten en (3) multi center trial. Het kan ook nog eens heel gemakkelijk. Voor studies die in Castor randomiseren maken we een automatische koppeling. Ook voor andere studies leggen we u graag uit hoe uw zorgevaluatie aan de Inclusiemonitor kan worden toegevoegd. Mail ons en wij helpen u graag verder.

Instructievideo’s

  • Hoe maak je als zorgaanbieder handig gebruik van de Inclusiemonitor?
  • Hoe maak je als projectleider of arts-onderzoeker handig gebruik van de Inclusiemonitor?
  • Hoe maak je als Wetenschappelijke Vereniging handig gebruik van de Inclusiemonitor?

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via