Implementatieagenda gepast gebruik

Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Dit is in lijn met de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische Zorg (HLA-MSZ).

#Hoedan?
Zorgaanbieders en zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform. Daarnaast analyseert ZE&GG wat wel en wat niet werkt, of alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet is, en tegen welke belemmeringen partijen aanlopen bij de implementatie. Deze belemmeringen zullen de ZE&GG partijen dan gezamenlijk weg moeten nemen, zodat de patiënt kan rekenen op de bewezen beste zorg.

Raadplegen implementatieagenda
Op de onderstaande implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut. Uiteraard zijn er onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid op landelijk niveau bij één of meer organisaties ligt. Een voorbeeld is het actualiseren van richtlijnen, wat aan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen is. Bij lokale initiatieven kunnen individuele zorgaanbieders mogelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning, van hun eigen of een andere koepel. Samenwerking is ook hierbij van groot belang. Tenslotte staat aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over spiegelinformatie.

Op de hoogte blijven?
Altijd de meest actuele versie van de implementatieagenda tot uw beschikking? Via de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte. Inschrijven kan onderaan deze webpagina.

Filter op Wis alle filters
Specialisme
Initiatief
Spiegelinformatie
Het spiegelinformatie-filter geeft op hoofdonderwerp aan of er spiegelinformatie is. Verschijnen er meer dan 1 sub onderwerp (groene vinkjes) dan zijn hier niet automatisch allemaal spiegels voor beschikbaar. Dit detailniveau vindt u terug in de Excel (download). Neem contact op met de desbetreffende partij(en) over toegang tot de spiegelinformatie.

Geef geen instructie of aanwijzing tijdens het uitvoeren van een handeling aan de patiënt

 • Geef geen instructie of aanwijzing tijdens het uitvoeren van een handeling aan de patiënt.

  (Verpleegkunde, geriatrie, neurologie) (Behandeling)
Zie richtlijn

Geef geen verblijfskatheter bij urine-incontinentie en decubitus

 • Urine-incontinentie en decubitus zijn geen indicatie voor een verblijfskatheter.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
 • Gebruik geen zeep, verzorgend wassen product of een desinfectans voor de dagelijkse reiniging van een suprapubische katheter.

  (Verpleegkunde, ziekenhuisbreed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Geef ijzerpreparaten niet gelijktijdig met levodopa

 • IJzerpreparaten kunnen de resorptie van levodopa beperken en dienen daarom niet gelijktijdig met de levodopa te worden ingenomen. De tussentijd moet zo groot mogelijk zijn.

  (Verpleegkunde, geriatrie, neurologie, revalidatie) (Geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Geen luchtbevochtiging bij palliatieve patiënten met dyspneu

 • De toepassing van luchtbevochtiging bij patiënten met dyspneu in de palliatieve fase wordt niet aanbevolen.

  (Verpleegkunde, intensive care, geriatrie) (Behandeling)
Zie richtlijn

Koppel een gesloten urinekathetersysteem niet los

 • Niet-loskoppelen van een gesloten urinekathetersysteem verkleint de kans op bacteriurie.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Leeg po’s/urinalen/maatbekers niet handmatig in een toilet of po-spoeler

 • Leeg po’s/urinalen/maatbekers niet handmatig in een toilet of po-spoeler.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Mobiliseer niet verplicht bij traumatisch hersenletsel

 • De keuze van strikte bedrust óf verplichte mobilisatie laat bij mensen met licht hersenletsel geen verschil in herstel zien. Toch wordt strikte bedrust tijdens opname en na ontslag uit het ziekenhuis ontraden vanwege de nadelige secundaire gevolgen op het gebied van algemeen welbevinden en gezondheid, zoals conditieverlies en verlies van spiermassa.

  (Verpleegkunde, neurologie, revalidatie) (Behandeling, follow-up)
Zie richtlijn

Pas geen vrijheidsbeperkende maatregelen/fixatie toe bij palliatieve zorg tijdens eindstage nierfalen

 • Pas in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen/fixatie toe.

  (Verpleegkunde, interne geneeskunde) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Spoel de blaas niet

 • Spoel de blaas nooit, ook niet als infectiepreventiemaatregel met desinfectans of antibiotica, tenzij hiervoor een medische indicatie bestaat. Motivatie: het spoelen van de blaas (met desinfectans of antibiotica) draagt niet bij aan het voorkomen van een urineweginfectie.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling)
Zie richtlijn

Stop met neurologische observaties bij maximale score op de Glasgow Coma Schaal

 • Als een kind op grond van de criteria niet in aanmerking komt voor een CT-hersenen en een maximale score op de Glasgow Coma Scale (GCS) heeft, kunnen neurologische observaties gestaakt worden.

  (Verpleegkunde, kindergeneeskunde, intensive care, neurologie) (Diagnostiek)
Zie richtlijn

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via