Implementatieagenda gepast gebruik

Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Dit is in lijn met de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische Zorg (HLA-MSZ).

#Hoedan?
Zorgaanbieders en zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform. Daarnaast analyseert ZE&GG wat wel en wat niet werkt, of alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet is, en tegen welke belemmeringen partijen aanlopen bij de implementatie. Deze belemmeringen zullen de ZE&GG partijen dan gezamenlijk weg moeten nemen, zodat de patiënt kan rekenen op de bewezen beste zorg.

Raadplegen implementatieagenda
Op de onderstaande implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut. Uiteraard zijn er onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid op landelijk niveau bij één of meer organisaties ligt. Een voorbeeld is het actualiseren van richtlijnen, wat aan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen is. Bij lokale initiatieven kunnen individuele zorgaanbieders mogelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning, van hun eigen of een andere koepel. Samenwerking is ook hierbij van groot belang. Tenslotte staat aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over spiegelinformatie.

Op de hoogte blijven?
Altijd de meest actuele versie van de implementatieagenda tot uw beschikking? Via de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte. Inschrijven kan onderaan deze webpagina.

Filter op Wis alle filters
Specialisme
Initiatief
Spiegelinformatie
Het spiegelinformatie-filter geeft op hoofdonderwerp aan of er spiegelinformatie is. Verschijnen er meer dan 1 sub onderwerp (groene vinkjes) dan zijn hier niet automatisch allemaal spiegels voor beschikbaar. Dit detailniveau vindt u terug in de Excel (download). Neem contact op met de desbetreffende partij(en) over toegang tot de spiegelinformatie.

Controle CT-scans na maligne lymfomen

 • Het verminderen van niet-gepaste controle CT-scans na curatieve behandeling van maligne lymphoom.

  (Hematologie, radiologie, oncologie) (Follow-up)
Meer informatie

Gastroscopie bij maagklachten

 • Het verminderen van niet-gepaste gastroscopieën bij dyspepsie

  (MDL, interne geneeskunde, huisarts) (Diagnostiek)
Meer informatie

Laboratoriumdiagnostiek

 • Het verminderen van niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek in de interne geneeskunde.

  (Interne geneeskunde, zorgaanbieder breed) (Diagnostiek)
Meer informatie

MRI's en artroscopieën bij knieklachten

 • Het verminderen van niet-gepaste artroscopieën en MRI’s bij degeneratieve knieën bij patiënten van 50 jaar en ouder zonder slotklachten.

  (Orthopedie) (Diagnostiek)
Meer informatie

Nacontroles na basaalcelcarcinoom

 • Het verminderen van niet-gepaste vervolgconsulten na behandeling van een laagrisico basaalcelcarcinoom.

  (Dermatologie, huisarts) (Follow-up)
Meer informatie

Urinekatheters en infusen

 • Het verminderen van niet-gepaste urinekatheters en infusen.

  (Interne geneeskunde, verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling)
Meer informatie

Comparative cost minimization study in treatment of superficial basal cell carcinoma: photodynamic therapy versus imiquimod vs fluorouracil, a randomized controlled trial

 • Bij keuze voor een niet-invasieve behandeling van een superficieel BCC, waarbij er onvoldoende compliance voor thuisbehandeling wordt verwacht, of bij locatie van het superficieel BCC op de onderbenen, heeft behandeling met PDT de voorkeur.

  Zie richtlijnmodule: hier

  (Oncologie, dermatologie) (Behandeling)
 • Bij keuze voor een niet invasieve behandeling, waarbij er voldoende compliance voor thuisbehandeling wordt verwacht, is imiquimod crème een effectieve en veilige behandeling van het superficieel BCC.

  De werkgroep beveelt aan goede informatie aan de patiënt te verstrekken bij behandeling met imiquimod crème, bij voorkeur met informatieve foto’s in de patiënten folder.

  Zie richtlijnmodule: hier

  (Oncologie, dermatologie) (Behandeling)
 • Bij keuze voor een niet-invasieve behandeling waarbij er voldoende compliance voor thuisbehandeling wordt verwacht is 5-FU crème een (kosten-) effectieve en veilige behandeling van het superficieel BCC.

  De werkgroep beveelt aan goede informatie aan de patiënt te verstrekken bij de behandeling met 5-FU crème, bij voorkeur met informatieve foto’s in de patiënten folder.

  Gezien de lage effectiviteit is 5-FU voor de behandeling van het nodulair BCC in principe ongeschikt.

  Zie richtlijnmodule: hier

  (Oncologie, dermatologie) (Behandeling)
Meer informatie

Comparing the effectiveness and costs of bevacizumab to ranibizumab in patients with exudative age-related macular degeneration (COSD)

 • Intravitreale injectie met 1,25 mg bevacizumab is de behandeling van eerste keus voor nieuwe patiënten met exsudatieve LMD.

  (Oogheelkunde) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

D3-Study group: DIRECT trial, a randomised clinical trial comparing operative with conservative treatment for diverticulitis recurrences

 • Overweeg een electieve sigmoïdresectie bij patiënten met recidiverende diverticulitis of langdurig persisterende klachten na een episode van acute diverticulitis, en weeg hierbij patiëntkarakteristieken en patiëntvoorkeuren in mee.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
 • Het aantal recidieven is niet bepalend voor de indicatie tot electieve sigmoïdresectie.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
 • Voer een electieve resectie uit bij symptomatische stenosering of fistels ten gevolge van (recidiverende) diverticulitis.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

Does Applying More Oxygen Cure Lower Extremity Sores?

 • Overweeg systemische hyperbare zuurstof therapie (HBOT) bij een diabetisch voetulcus, ter verbetering van wondgenezing, uitsluitend indien het ulcus niet geneest binnen 12 weken ondanks optimale behandeling in een multidisciplinair voetenteam.

  (Interne geneeskunde, orthopedie, heelkunde, revalidatie) (Behandeling)
 • Indien voor hyperbare zuurstoftherapie wordt gekozen:

  • Dient dit uitsluitend plaats te vinden na verwijzing door en in nauwe samenwerking met een multidisciplinair voetenteam.
  • Dienen de behandeling en resultaten hiervan op systematische wijze geregistreerd te worden, zodat landelijke evaluatie mogelijk wordt.
  (Interne geneeskunde, orthopedie, heelkunde, revalidatie) (Behandeling)
 • In een register voor systemische hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) dienen tenminste de volgende patiënt- en behandelkarakteristieken, en resultaten te worden geregistreerd:

  • Classificatie van het voetulcus volgens de Nederlandse richtlijn Diabetische Voet.
  • Vaatlaboratorium: EAI, teendruk, tcpO2.
  • Wel/geen revascularisatie voorafgaand aan HBOT. Indien ischemie en geen revascularisatie, waarom niet?
  • Wondgenezing als uitkomstmaat: weer te geven als wondoppervlakte per cm2, twee weken en een week voorafgaand aan start HBOT, bij stop HBOT en 1 maand nadien.
  • Amputatie als uitkomstmaat: onderscheid hierbij grote en kleine amputatie, en vermeld de tijdsduur tot amputatie gerekend vanaf start HBOT.
  • Duur en intensiteit behandeling, totaal aantal behandelsessies.
  • Overige behandelingen naast HBOT
  • Complicaties.
  (Interne geneeskunde, orthopedie, heelkunde, revalidatie) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via