ZE&GG Klankbordgroep

Per september 2021 beschikt het programma ZE&GG over een eigen klankbordgroep. Een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van allerlei verschillende groepen mensen in de samenleving; zoals jongeren, mensen met of zonder (chronische) ziekte-ervaring, mantelzorgers, verzekerden en mensen met een migratieachtergrond. Zij geven ons ideeën en input aanvullend op de bijdragen van de betrokken HLA-MSZ partijen.

 

Waarom een klankbordgroep?

Het is belangrijk dat wat we doen binnen het programma  ZE&GG zo goed mogelijk aansluit bij de kennis, gedachten en behoeften van de inwoners van Nederland. Daarom hebben we deze klankbordgroep opgericht.

Rol klankbordgroep:

De klankbordgroep komt 4x per jaar bijeen en geeft advies en denkt met ZE&GG mee over belangrijke onderwerpen in het programma. Dit kan gevraagd en ongevraagd advies zijn.

Leden van de klankbordgroep komen uit de volgende organisaties:

 • JongPIT
 • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederlanders
 • Cliëntenraad RadboudUMC en Rijnstate
 • Ledenraad Eno
 • Pharos
 • Stichting ABC
 • Mantelzorg NL
 • Rainbow Academy van de Nationale Jeugdraad

 

Eerstvolgende bijeenkomsten:

 • Woensdag 11 mei 15:00-17:00 uur

 • Woensdag 28 september 15:00-17:00 uur

   

De tweede bijeenkomst: Het goede gesprek in de spreekkamer 

Op 2 februari 2022 was de tweede bijeenkomst met de ZE&GG klankbordgroep. Deze bijeenkomst stond in het teken van een belangrijk gesprek tussen zorgverleners en patiënten. Het gesprek dat in de spreekkamer wordt gevoerd tussen arts en patiënt als niet bekend is welke van de verschillende behandelopties het beste werkt en dat dit wordt uitgezocht in een zorgevaluatie waar de patiënt aan mee kan doen. Aan de hand van drie lopende zorgevaluaties ging de groep samen met enkele leden van de ZE&GG projectorganisatie en werkorganisatie aan de slag met de vraag: “Hoe zouden wij, als wij de arts waren, dit gesprek voeren met patiënten en hun familie?”

Waardevolle inzichten kwamen op tafel. Zoals: de wens voor een rustige en uitgebreide uitleg; voldoende tijd om na te denken over de beslissing; het belang van het opbouwen van een vertrouwensrelatie voordat je als arts aangeeft dat je niet zeker weet wat het beste is; welke informatie je als arts op welk moment geeft; op welke manier die informatie ook echt aankomt; hoe je het meedoen aan een zorgevaluatie plaatst in de andere behandelopties die een patiënt heeft. Genoeg ideeën en inzichten die ZE&GG kan gebruiken in haar activiteiten. Wordt vervolgd dus!

De eerste bijeenkomst: kennismaken met elkaar en het programma

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep op 29 sept 2021 stond in het teken van kennismaking met elkaar, elkaars organisatie en achterban en het programma ZE&GG. De klankbordgroep stelde scherpe en treffende vragen en gaf aandachtspunten mee. Zoals: “Gaat zorgevaluatie eigenlijk over verzekerde zorg? Hoe wordt de rol van mantelzorgers meegenomen in de zorgevaluatie studies? Hoe voer je in de spreekkamer een goed gesprek over meedoen aan een zorgevaluatie? En denken jullie wel aan multidisciplinariteit en begrijpelijk en inclusief taalgebruik?” Stof tot nadenken voor de Project- en Werkorganisatie van ZE&GG. We gaan nu kijken of en op welke wijze we dit kunnen opnemen in het programma. We kijken uit naar de volgende bijeenkomsten.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via