Tools uit de praktijk

Tools vanuit Doen of Laten?

Onder het kopje ‘aan de slag’ op de website van Doen of Laten? vindt u tal van tools en handleidingen.

  • De deïmplementatiegids met zes stappen voor het terugdringen van niet-gepaste zorg.
  • Urinekatheters en infusen: In zeven ziekenhuizen zijn met verschillende interventies het aantal urine katheters en intraveneuze infusen met een onterechte indicatie teruggedrongen. Benieuwd naar hoe zij dat aangepakt hebben en welke ondersteunende instrumenten hiervoor zijn ingezet? Lees verder.
  • Controle CT-scans na maligne lymfomen zijn meestal niet nodig. Lees meer over hun resultaten en de aanpak om dit te reduceren.
  • Gastroscopie bij maagklachten. Landelijke richtlijnen adviseren om geen gastroscopie bij patiënten te verrichten die jonger zijn dan 55 jaar en geen alarmerende klachten hebben. Dergelijk onderzoek heeft namelijk slechts zelden klinische consequenties. Lees meer over de aanpak en resultaten waarbij patiënten betrokken zijn.
  • Nacontroles na basaalcelcarcinoom: Patiënten die behandeld zijn voor een basaalcelcarcinoom en een laag risico hebben op een recidief, hoeven niet routinematig op controle te komen bij de dermatoloog. Lees meer over de aanpak en resultaten.
  • MRI’s en artroscopieën bij knieklachtenworden: MRI’s en artroscopieën kunnen beter niet uitgevoerd worden bij orthopedische patiënten ≥50 jaar met knieklachten zonder slotklachten. Lees meer over de aanpak en resultaten.
  • Laboratoriumdiagnostiek: Hoe kan het bewustzijn rondom onnodige diagnostiek vergroot worden? Lees meer over de aanpak en resultaten.

Tools vanuit Beter Laten

Tools vanuit De juiste zorg op de juiste plek

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek.

Tools vanuit Het Gebruik van Keuzehulpen van de Patiëntenfederatie om Samen beslissen te bevorderen’

Verspreiden van Implementatiekennis (ZonMw)

ZonMw heeft meegewerkt aan een aantal gidsen die ervaringskennis met implementeren en opschalen zichtbaar en beschikbaar maken.

Wilt u iets toevoegen aan deze lijst, neem dan contact met ons op.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via