Samenwerking V&VN en ZE&GG voor programma KwaliTIJD

Het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD is een samenwerking tussen V&VN en ZE&GG. V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De missie van V&VN is om verpleegkundigen en verzorgenden in staat te stellen hun beroep met trots, passie en professioneel uit te voeren. V&VN is één van de HLA-MSZ partijen binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) waarin wordt samengewerkt aan de bewezen beste zorg voor de patiënt.

Alle partijen gezamenlijk kijken voor welke patiënt, welke zorg, op welk moment het meest gepast is. Dit betekent dat zorg waarvan we nog niet weten of het werkt, wordt onderzocht en dat bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd. Andere deelnemende partijen binnen het programma ZE&GG zijn Federatie Medisch Specialisten (FMS), Patiëntenfederatie Nederland (PFNL), Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ZonMw en het Zorginstituut Nederland zijn strategisch partner van het project.

Verpleegkundige onderwerpen op de Implementatieagenda

De HLA-MSZ partijen hebben binnen het programma ZE&GG een Implementatieagenda opgesteld. Hierop staan onderwerpen die bewezen effectief en bewezen niet effectief zijn, en die in de praktijk moeten worden geïmplementeerd. Als dat in de praktijk nog niet het geval is, dan moet een zorginstelling daar actief mee aan de slag gaan om te zorgen dat iets wel of niet meer wordt gedaan. Op die Implementatieagenda staan medisch specialistische onderwerpen én verpleegkundige onderwerpen. Dit zijn de onderwerpen die van de Beter Laten lijst komen.

Ziekenhuizen moeten jaarlijks een aantal onderwerpen van de Implementatieagenda kiezen om mee aan de slag te gaan. Ze kunnen er dus ook voor kiezen om met verpleegkundige onderwerpen te gaan werken. We zien dat ziekenhuizen zich vaak als eerste focussen op de medisch specialistische onderwerpen en dat de verpleegkundige onderwerpen op de Implementatieagenda daarmee wat onderbelicht zijn. Daarom is het project KwaliTIJD gestart. Op deze manier brengen we de verpleegkundige onderwerpen beter in het zicht bij ziekenhuizen en krijgen ze concrete handvatten hoe ze met deze onderwerpen aan de slag kunnen gaan. Omdat V&VN zich richt op de verpleegkundige beroepsgroep is dit de aangewezen partij om samen met ZE&GG het project KwaliTIJD uit te voeren.

Deelnemende Ziekenhuizen

  • Gelre Ziekenhuizen
  • Ikazia Ziekenhuis
  • Rode Kruis Ziekenhuis
  • Tergooi MC
  • Zuyderland
  • Antoni van Leeuwenhoek
  • OLVG
  • Anna Ziekenhuis

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via