ZE&GG klankbordgroep bekijkt toegevoegde waarde van spiegelinformatie voor burgers

In onze klankbordgroep werken we samen met mensen in de samenleving die niet altijd goed gehoord worden. Ze voorzien ons van advies op verschillende zaken uit het programma. Op 11 mei 2022 bekeken we samen de spiegelformatie die we binnen het programma ontwikkelen. We vroegen onszelf af of deze informatie interessant is voor een breder publiek, in welke vorm dan, wat de informatie zegt en wanneer die echt van toegevoegde waarde is voor iemand.

Aan de hand van voorbeelden van spiegelinformatie gingen we in groepjes in gesprek. Die voorbeelden gingen over:

  • medicatie voorafgaand aan een dotterbehandeling
  • beeldvorming bij degeneratieve knieklachten
  • bestaande websites zoals ziekenhuischeck.nl, keuzehulpen.zorgkaartnederland.nl en zorginzicht.nl.

Het onderwerp bleek ingewikkeld, maar wel uit te leggen. De leden van de klankbordgroep vonden het interessant je met spiegelinformatie inzichtelijk kunt maken. Tegelijkertijd was dit niet de informatie waar ze naar zouden kijken wanneer ze bijvoorbeeld voor knieklachten naar het ziekenhuis moeten.

Waardevolle inzichten voor de ontwikkeling van spiegelinformatie

De klankbordgroep gaf aan dat bij de keuze van een ziekenhuis de informatie van de huisarts erg belangrijk is. Het oordeel van een dokter die ze kennen en vertrouwen legt meer gewicht in de schaal dan informatie van websites. Het lijkt ze wel goed als hun huisarts op de hoogte is van informatie die iets over de kwaliteit van een zorgaanbieder kan zeggen. Voor bepaalde behandelingen zijn ze daarnaast geïnteresseerd in ervaringen van andere patiënten, bijvoorbeeld via internetfora.

De bijeenkomst gaf ons waardevolle inzichten, die we meenemen in het programma bij de ontwikkeling van spiegelinformatie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via