ZE&GG inclusieversneller helpt bij afronding inclusiefase zorgevaluatie

Soms lukt het niet om binnen de tijd voldoende patiënten te vinden voor deelname aan zorgevaluatie. Daarom heeft ZonMw als strategisch partner van het programma ZE&GG aan 11 lopende zorgevaluaties de ZE&GG inclusieversneller toegekend. De inclusieversneller is een subsidiebedrag op uitnodiging van maximaal €50.000 en helpt onderzoekers de patiëntdeelname bij hun zorgevaluatie te versnellen en te verbeteren.

Zorgevaluatie naar kosteneffectiviteit parkinsonverpleegkundige

Eén van die zorgevaluaties die een inclusieversneller kreeg, is de studie naar de kosteneffectiviteit van parkinsonsverpleegkundigen. Uit ervaringen van patiënten en zorgverleners blijkt dat mensen met de ziekte van Parkinson baat hebben bij een gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige. Deze verpleegkundige biedt psychosociale en praktische ondersteuning. Ze helpen patiënten omgaan met het toekomstperspectief en helpen bij het beantwoorden van allerlei praktische vragen. Deze hulp leidt volgens patiënten en zorgverleners tot betere zorg aan de patiënten.

Grootschalig onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de parkinsonverpleegkundige is nooit gedaan. Hierdoor is nog niet iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde van de gespecialiseerde verpleegkundigen. Een aantal patiënten valt dus buiten de boot en krijgt deze hulp nu niet. Daarom startten onderzoekers van het Radboudumc expertisecentrum voor Parkinson en bewegingsstoornissen in 2018 een zorgevaluatie naar de kosteneffectiviteit van de parkinsonverpleegkundige.

Inclusiefase dankzij inclusieversneller afgesloten

In 2020 stagneerde het aantal deelnemers aan de studie. Met het geld van de inclusieversneller konden ze o.a. extra informatiebijeenkomsten organiseren en twee parttime-onderzoekers aannemen. Mede hierdoor hebben zich in korte tijd voldoende nieuwe deelnemers gemeld voor de studie. Dankzij de inclusieversneller is de inclusiefase van het onderzoek (fase waarin patiënten worden gezocht) succesvol afgerond. Nu kunnen de onderzoekers de studie afronden en kunnen de uitkomsten sneller in de praktijk geïmplementeerd worden waardoor patiënten de bewezen beste zorg krijgen.

ZonMw sprak in een interview met projectleider Nienke de Vries over de meerwaarde van de inclusieversneller voor de studie.

Wat is de ZE&GG Inclusieversneller?

De ZE&GG Inclusieversneller is een subsidiebedrag op uitnodiging van max. € 50.000,- en helpt onderzoekers om de patiëntdeelname (inclusie) van hun zorgevaluatie te versnellen en te verbeteren. De inclusieversneller is een samenwerking tussen ZonMw en het programma ZE&GG. Onderzoekers konden bij ZonMw op uitnodiging een aanvraag indienen voor de inclusieversneller van het programma ZE&GG voor lopende zorgevaluaties binnen SEENEZ, 30 K&D en Leading the Change. Met het geldbedrag van max. € 50.000,- kunnen ze de patiëntdeelname versnellen door zelfgekozen acties. Bijvoorbeeld door een video te maken waarmee ze patiënten kunnen voorlichten over deelname aan de studie. Of door een extra onkostenvergoeding te geven aan deelnemende ziekenhuizen, het aanstellen van extra onderzoekers of het organiseren van informatiebijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via