ZE&GG inclusiemonitor als motor voor inclusies: oproep aan alle projectleiders om mee te doen

Het versnellen van zorgevaluaties is een van de belangrijke doelstellingen van de veldpartijen in de Medisch Specialistisch Zorg, verenigd in het programma ZE&GG. Uit een analyse die strategisch partner ZonMw op verzoek van ZE&GG heeft uitgevoerd, blijkt dat slechts 23% van de lopende zorgevaluaties binnen de geplande tijd is afgerond. Binnen het programma ZE&GG hebben we de doelstelling om dit te verhogen naar 90%. ZE&GG heeft een overzicht gemaakt van alle lopende zorgevaluaties in Nederland (de evaluatieagenda). De volgende stap is het ter beschikking stellen van de inclusiemonitor.

Wat is de ZE&GG inclusiemonitor?

De ZE&GG inclusiemonitor biedt inzicht in het actuele aantal patiëntdeelname (inclusies) van de lopende zorgevaluaties op het niveau van individuele zorgaanbieders. De inclusiemonitor maakt inzichtelijk welke zorgevaluaties er lopen, welke zorgaanbieders meedoen aan de zorgevaluatie en hoeveel patiënten aan de studie meewerken (aantal inclusies). Ook biedt de inclusiemonitor de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken en biedt het inzicht in de deelname van patiënten aan zorgevaluaties binnen een bepaald specialisme.

 

“Het is goed nieuws voor onderzoeksteams dat deze inclusiemonitor nu is gelanceerd. Niet alleen gaat het onderzoekers helpen om de voortgang van hun zorgevaluatiestudies te stimuleren en versnellen, het is tevens een mooi voorbeeld van hoe we met alle betrokkenen de geprioriteerde onderzoeken ondersteunen. We roepen alle projectleiders van zorgevaluatiestudies van harte op om zich bij dit initiatief aan te sluiten.’’


– Jelle Ruurda, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

 

Voor wie is de ZE&GG inclusiemonitor?

De inclusiemonitor is een handig middel om te stimuleren dat niet alleen de projectgroep maar ook anderen verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van zorgevaluaties. Verschillende doelgroepen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van de inclusiemonitor. Zo kan bijvoorbeeld een:

  • projectleider met de inclusiemonitor beslissen welke zorgaanbieders te vragen mee te doen met een zorgevaluatie;
  • Raad van Bestuur inzicht krijgen in welke zorgevaluaties in het centrum lopen, hoe het met de patiëntdeelname (inclusies) gaat en hoe  zich dat verhoudt tot andere vergelijkbare zorgaanbieders;
  • wetenschappelijke vereniging zien welke zorgevaluaties binnen hun specialisme lopen en hoe het met de deelname van patiënten gaat bij die studies;
  • verzekeraar zien welke zorgaanbieders actief zijn bij de uitvoer van zorgevaluaties en hoe het met de patiëntdeelname gaat.

Meedoen aan de inclusiemonitor?

De ZE&GG inclusiemonitor wil een zo compleet mogelijk overzicht geven van de voortgang van alle lopende zorgevaluaties. Daarom roepen we projectleiders van zorgevaluaties op om mee te doen aan de inclusiemonitor. In deze korte film geven we een voorproefje van de mogelijkheden van de inclusiemonitor. De ZE&GG inclusiemonitor helpt niet alleen projectleiders om zorgevaluaties sneller af te ronden, maar biedt zoals genoemd ook interessante informatie over zorgevaluaties voor bijvoorbeeld Raden van Bestuur van ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen of zorgverzekeraars.  De inclusiemonitor zal nog dit jaar officieel gelanceerd worden.

 

Uw studie ook zichtbaar op de ZE&GG inclusiemonitor of meer informatie over de werking van de inclusiemonitor? Mail naar: inclusiemonitor@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via