Veel ZE&GG ambassadeurs op FMS Symposium Zorgevaluatie

Bijna 200 deelnemers kwamen op 14 april naar het symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling. Centraal stond de vraag wat er nodig is om de kennis uit zorgevaluaties sneller naar de praktijk te brengen. Verschillende sprekers gingen in op de samenwerking die daar voor nodig is en op de specifieke rol daarbij van dokters, Wetenschappelijke Verenigingen en andere stakeholders. Ook het programma ZE&GG kwam daarbij veelvuldig aan bod.

Dagvoorzitter Raphael Hemler, voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie bij de FMS en vanuit de FMS vertegenwoordigd in het programma ZE&GG, ontving een veelheid aan sprekers op het podium. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar ging in op de vraag hoe je gedragsverandering kunt aanjagen. Orthopedisch chirurg Rudolf Poolman liet zien dat onderzoek doen en implementeren niet per definitie altijd in die volgorde hoeft. Reumatoloog Margreet Kloppenburg vertelde meer over de inzet van spiegelinformatie bij het evalueren en bijstellen van behandelbeleid. NVZ- bestuurder Rob Dillman besprak de faciliterende rol van ziekenhuizen en gaf een overzicht van de plannen van aanpak van de NVZ ziekenhuizen voor de ZE&GG Implementatieagenda. Marjo Visser, bestuursvoorzitter VGZ , ging in op de rol van zorgverzekeraars door samen met de ziekenhuizen te kijken naar goede implementatiekeuzes, deze te begeleiden en het delen van spiegelinformatie en goede voorbeelden. Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, benadrukte nogmaals het belang van samenwerking in het veld.

Wat kunnen we leren vanuit de praktijk?

Aan het einde van de middag vertellen een aantal onderzoekers waar ze tegenaan liepen met de implementatie van de resultaten van hun zorgevaluatie en wat juist heel goed werkte. Ook is het tijd voor een prijs; de Ben Willem Mol prijs voor de ‘best includerende zorgevaluatie’ wordt uitgereikt aan arts-onderzoeker Paul van Amstel voor de CAPP studie, een onderzoek naar de behandeling van gecompliceerde blinde darmontsteking bij kinderen.

Een geslaagde middag waarin we konden zien hoe verschillende partijen in de praktijk aan de slag zijn met het programma ZE&GG. Het volgende Symposium Zorgevaluatie zal door de FMS en het programma ZE&GG gezamenlijk georganiseerd worden.

Terugkijken Symposium: https://vimeo.com/701121025/17d7780d98

Een verslag van de dag is te vinden op de webiste van FMS.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via