Tien projectvoorstellen ingediend voor ZE&GG subsidieronde 2020

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kent een eigen subsidieronde voor zorgevaluatie. Half mei was de deadline voor de indiening van projectvoorstellen voor de ZE&GG subsidieronde 2020. Uit oorspronkelijk 268 kennisvragen voor zorgevaluatie zijn nu tien projectvoorstellen gekomen die samenwerkingspartner ZonMw gaat beoordelen.

Projectvoorstellen op basis van top 10 kennisvragen 2020

De projectvoorstellen komen voort uit de top 10 kennisvragen 2020, ook wel handelingsagenda genoemd. Dit zijn 10 vragen (van een lijst van oorspronkelijk 268 vragen) binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn in 2020 gezamenlijk opgesteld door de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnen akkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ). De HLA-partners die een kennisvraag uit de top 10 hebben ingediend, komen in aanmerking voor een subsidie voor de uitvoer van hun onderzoek. Hiervoor hebben zij nu een uitgewerkt projectvoorstel ingediend. De projectvoorstellen gaan over uiteenlopende specialismen. Ingediend zijn onder andere zorgevaluatie naar de effecten van nazorg bij kanker, groot cardiologisch onderzoek en geneesmiddelengebruik in verhouding tot kwaliteit van leven bij ouderen.

Nieuwe aanpak indienen projectvoorstellen

Nieuw in deze subsidieronde 2020 is dat de projectgroepen al vóór de honorering van subsidie voor hun zorgevaluatie door verschillende organisaties geholpen zijn bij het opstellen van het projectvoorstel. Vektis, Zorginstituut Nederland enTrialbureau Zorgevaluatie Nederland hebben ieder vanuit hun eigen expertise advies gegeven. Hiermee heeft het programma ZE&GG lessen uit het verleden opgepakt die naar boven kwamen bij eigen onderzoek naar zorgevaluaties en de ervaringen vanuit het programma Leading the Change.

Samenwerkingspartner ZonMw beoordeelt de komende maanden de ingediende projectvoorstellen. De toekenning van de subsidies door ZonMw vindt plaats in oktober 2021.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via