NVZ Zorgaanbieders goed op weg met implementatie van Gepast Gebruik

De snelheid waarmee veel NVZ-leden de implementatie van gepast gebruik oppakken, is bewonderenswaardig. Eind 2021 hadden we inzicht in de implementatiegraad van ruim 700 lokale implementaties. Inmiddels gaan we richting de 10.000! De doelstelling voor de ‘oude’ onderwerpen (toegevoegd aan de ZE&GG Implementatieagenda maart 2020) is dat eind 2023, 80% hiervan aantoonbaar is geïmplementeerd. Uit de definitieve plannen van aanpak van 51 zorgaanbieders maken we op dat de implementatiegraad van de ‘oude’ onderwerpen op dit moment 70% is.

Hierbij laten we zorgaanbieders met tien of minder voor hen relevante onderwerpen buiten beschouwing, omdat dit een sterk vertekend beeld zou geven. Voor de nieuwe onderwerpen op de Implementatieagenda geldt dat zij allemaal binnen twee jaar worden geïmplementeerd. De doorlooptijd tussen het toevoegen van de nieuwe onderwerpen en de deadline voor de NVZ-plannen was te kort om al iets te kunnen zeggen over de implementatiegraad van deze onderwerpen.

Merendeel NVZ-leden heeft definitief implementatieplan 2022-2023 klaar

Op dit moment hebben 51 NVZ-leden een definitief plan van aanpak gedeeld. 18 plannen zijn nog in concept en 19 plannen zijn vertraagd. Van 9 zorgaanbieders hebben wij nog geen bericht ontvangen.

De NVZ en ZN hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de ZE&GG doelstellingen op het gebied van implementatie te behalen. Zorgaanbieders maken jaarlijks een plan van aanpak aan de hand van de ZE&GG Implementatieagenda. Vervolgens maken zij over dit plan afspraken met de zorgverzekeraars. De zorgaanbieders maken op basis van gesprekken met zorgverleners, spiegelinformatie (indien beschikbaar) en andere meetmethoden inzichtelijk op welke onderwerpen van de Implementatieagenda zij nog verbeterpotentieel zien. De onderwerpen die nog niet volledig zijn geïmplementeerd, worden uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. De inventarisatie en plannen worden na afstemming met de zorgverzekeraars gedeeld met ZE&GG. Op basis daarvan maken wij als programma een inschatting hoe ver de NVZ-leden zijn met de implementatie van gepast gebruik.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via