Webinar LOGEX 9 februari 2021 (afgerond)

Hoe selecteer je 10 ZE&GG-onderwerpen?

Dit webinar is afgerond. Bekijk hier het webinar terug. 

 

Webinar programma:

 1. ZE&GG in 60 seconds: Wat is en wat doet ZE&GG? Een korte samenvatting aan de hand van informatie van de ZE&GG website zorgevaluatiegepastgebruik.nl.
 2. Hoe LOGEX meerdere ziekenhuizen ondersteunt om in 2021 stapsgewijs ZE&GG-onderwerpen te implementeren
  1. Selectie: met een heatmap wordt een data-gedreven selectie van onderwerpen met grootste potentie ondersteund.
  2. Nulmeting: om de uitgangswaarde per gekozen onderwerpen te bepalen wordt een nulmeting gedaan. De aanvullende analyses in de nulmeting helpen bovendien om de definitieve selectie te verfijnen.
  3. Monitoring: gedurende het jaar wordt geanalyseerd in welke mate de gekozen onderwerpen geïmplementeerd zijn.
  4. Evaluatie: aan het eind van het jaar kan succesvolle implementatie met een data-analyse worden aangetoond.
 3. Good practices bij de selectie van 10 ZE&GG-onderwerpen
  1. Creëer draagvlak bij alle relevante stakeholders (stafbestuur, artsen, kwaliteitsmedewerkers, enz.) om tot een succesvolle selectie te komen.
  2. Kies kwalitatief én kwantitatief: om tot een goede selectie te komen is naast de kwantitatieve (een heatmap die helpt om de onderwerpen met een groot potentieel te identificeren), ook de kwalitatieve analyse belangrijk (eigen inventarisatie en input van artsen).
 4. In gesprek met Sanne van Roessel (Hoofd zorgverkoop Máxima MC) over hoe Máxima MC tot een selectie van onderwerpen is gekomen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via