Implementatieagenda gepast gebruik

Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Dit is in lijn met de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische Zorg (HLA-MSZ).

#Hoedan?
Zorgaanbieders en zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform. Daarnaast analyseert ZE&GG wat wel en wat niet werkt, of alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet is, en tegen welke belemmeringen partijen aanlopen bij de implementatie. Deze belemmeringen zullen de ZE&GG partijen dan gezamenlijk weg moeten nemen, zodat de patiënt kan rekenen op de bewezen beste zorg.

Raadplegen implementatieagenda
Op de onderstaande implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut. Uiteraard zijn er onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid op landelijk niveau bij één of meer organisaties ligt. Een voorbeeld is het actualiseren van richtlijnen, wat aan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen is. Bij lokale initiatieven kunnen individuele zorgaanbieders mogelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning, van hun eigen of een andere koepel. Samenwerking is ook hierbij van groot belang. Tenslotte staat aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over spiegelinformatie.

Op de hoogte blijven?
Altijd de meest actuele versie van de implementatieagenda tot uw beschikking? Via de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte. Inschrijven kan onderaan deze webpagina.

Filter op Wis alle filters
Specialisme
Initiatief
Spiegelinformatie
Het spiegelinformatie-filter geeft op hoofdonderwerp aan of er spiegelinformatie is. Verschijnen er meer dan 1 sub onderwerp (groene vinkjes) dan zijn hier niet automatisch allemaal spiegels voor beschikbaar. Dit detailniveau vindt u terug in de Excel (download). Neem contact op met de desbetreffende partij(en) over toegang tot de spiegelinformatie.

Kies niet voor baden als wondreiniging

 • De werkgroep is van mening dat het baden van wonden, in welke oplossing dan ook of slechts in water, geen onderdeel van de wondreiniging behoort te zijn.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling)
Zie richtlijn

Kies niet voor strikte bedrust bij traumatisch hersenletsel

 • De keuze van strikte bedrust óf verplichte mobilisatie laat bij mensen met licht hersenletsel geen verschil in herstel zien. Toch wordt strikte bedrust tijdens opname en na ontslag uit het ziekenhuis ontraden vanwege de nadelige secundaire gevolgen op het gebied van algemeen welbevinden en gezondheid, zoals conditieverlies en verlies van spiermassa.

  (Verpleegkunde, neurologie, revalidatie) (Behandeling, follow-up)
Zie richtlijn

Kies niet voor zilver, Povidonjodium, peroxiden, ethacridinelactaat, mupirocine, chloorhexidine en fucidinezuur indien een middel met antibacteriële werking wordt overwogen

 • Povidonjodium, peroxiden, ethacridinelactaat, mupirocine, chloorhexidine en fucidinezuur worden niet aanbevolen als middelen van keuze wanneer toepassing van een middel met antibacteriële werking wordt overwogen.

  (Verpleegkunde) (Geneesmiddelen)
 • Zilver wordt niet aanbevolen als middelen van keuze wanneer toepassing van een middel met antibacteriële werking wordt overwogen.

  (Verpleegkunde) (Geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Niet immobiliseren bij wervelmetastase (…tenzij…)

 • In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er in de meeste gevallen geen reden is voor immobilisatie (en zeker niet voor boomstamverpleging) en dat gemobiliseerd kan worden op geleide van pijnklachten. Alleen aangetoonde instabiliteit van de wervelkolom is een reden voor beperking van mobilisatie en het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen zoals een korset of een halskraag. Een korset of een halskraag zijn uitsluitend geïndiceerd als er een duidelijk effect is op de pijn bij mobiliseren resp. bij bewegen van de nek.

  (Verpleegkunde, oncologie) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Pas geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe bij traumatisch hersenletsel

 • Uitgangspunt is dat vrijheidsbeperkende maatregelen in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon met traumatisch hersenletsel of zijn omgeving (dus: ‘nee, tenzij’).

  (Verpleegkunde, intensive care, neurologie, revalidatie) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Pas nooit handhygiëne toe op gehandschoende handen

 • Pas nooit handhygiëne toe op gehandschoende handen, ook niet als alternatief voor het verwisselen van handschoenen.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Reinig acute wonden niet met ontsmettingsmiddelen

 • Het advies van de werkgroep is om geen ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor het reinigen van acute wonden.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Reinig primair gesloten wonden niet

 • De werkgroep raadt het reinigen van primair gesloten wonden af.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling)
Zie richtlijn

Voer geen screeningstest uit Index, Canadian Occupational Performance Measure COPM) bij patiënten die zelfstandig zijn in ADL

 • De screeningstesten worden niet afgenomen bij patiënten die de ADL handelingen kunnen uitvoeren.

  (Verpleegkunde, neurologie, revalidatie) (Diagnostiek)
Zie richtlijn

Wissel schuimverbanden bij wondzorg niet dagelijks

 • Schuimverbanden kunnen tot 7 dagen in situ blijven. Bij voorkeur niet dagelijks wisselen uit oogpunt van kosteneffectiviteit.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via