Implementatieagenda gepast gebruik

Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Dit is in lijn met de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische Zorg (HLA-MSZ).

#Hoedan?
Zorgaanbieders en zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform. Daarnaast analyseert ZE&GG wat wel en wat niet werkt, of alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet is, en tegen welke belemmeringen partijen aanlopen bij de implementatie. Deze belemmeringen zullen de ZE&GG partijen dan gezamenlijk weg moeten nemen, zodat de patiënt kan rekenen op de bewezen beste zorg.

Raadplegen implementatieagenda
Op de onderstaande implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut. Uiteraard zijn er onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid op landelijk niveau bij één of meer organisaties ligt. Een voorbeeld is het actualiseren van richtlijnen, wat aan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen is. Bij lokale initiatieven kunnen individuele zorgaanbieders mogelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning, van hun eigen of een andere koepel. Samenwerking is ook hierbij van groot belang. Tenslotte staat aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over spiegelinformatie.

Op de hoogte blijven?
Altijd de meest actuele versie van de implementatieagenda tot uw beschikking? Via de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte. Inschrijven kan onderaan deze webpagina.

Filter op Wis alle filters
Specialisme
Initiatief
Spiegelinformatie
Het spiegelinformatie-filter geeft op hoofdonderwerp aan of er spiegelinformatie is. Verschijnen er meer dan 1 sub onderwerp (groene vinkjes) dan zijn hier niet automatisch allemaal spiegels voor beschikbaar. Dit detailniveau vindt u terug in de Excel (download). Neem contact op met de desbetreffende partij(en) over toegang tot de spiegelinformatie.

Verwijder materialen zoals katheters en drains bij een delier

 • Verwijder zo snel als mogelijk materialen die bijdragen tot het veroorzaken en in stand houden van onrustig gedrag of een delier (katheters, drains, infusen). Vermijd fixaties aangezien dit een risicofactor kan zijn voor toename van onrustig gedrag. Gebruik alternatieve interventies als ‘rooming-in’ of ‘posey’ bed (tent bed).

  (Verpleegkunde, geriatrie, intensive care, neurologie, revalidatie) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen antiseptica bij primair gesloten wonden

 • Vanwege het geringe risico op infectie bij primair gesloten wonden wordt afgeraden om antiseptica toe te passen.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen antiseptica in waterige oplossingen voor lekkende wonden

 • Antiseptica in waterige oplossingen zijn niet geschikt voor lekkende wonden.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen bedekkend verbandmateriaal bij primair gesloten wonden

 • De werkgroep raadt een bedekkend verbandmateriaal bij primair gesloten wonden af.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen chloorverbindingen zoals EUSOL (wanneer andere antiseptica voorhanden zijn)

 • Bij voorkeur niet gebruiken, uitsluitend wanneer er geen andere antiseptica voorhanden zijn (chloorverbindingen).

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen gaas, vochtig gaas of vet gaas bij primair gesloten wonden

 • Gaas wordt ontraden vanwege de mogelijke associatie met pijn, mogelijke weefselschade en vertraagde genezing door (frequente) verbandwissels.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen hydrocolloïd- en folie verbanden bij wondzorg (ook niet in combinatie met corticosteroïdgebruik)

 • Hydrocolloïd- en folie verbanden worden afgeraden vanwege te grote kleefkracht. Daarnaast wordt hydrocolloïd verband in combinatie met corticosteroïdgebruik afgeraden vanwege de verhoogde kans op wondinfecties.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
 • Vochtige gazen en vette gazen worden afgeraden, respectievelijk vanwege het indrogen (mogelijke weefselschade bij de verbandwisseling) en het risico op verschuiven en necrotiseren van de flap.

  (Verpleegkunde, intensive care, kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Kies geen (lokale) antiseptica voor routinematig gebruik bij ulcera

 • Lokale antiseptica zoals natrium-hypochloriet/paraffine worden niet aanbevolen voor routinematig lokaal gebruik.

  (Verpleegkunde) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Kies geen honing of zinkpreparaten extract bij behandeling van ulcus cruris

 • Honing wordt afgeraden als lokaal antibacterieel middel bij de behandeling van het ulcus cruris.

  (Verpleegkunde) (Behandeling, geneesmiddelen)
 • Gebruik van zinkpreparaten wordt niet aanbevolen in de behandeling van ulcus cruris.

  (Verpleegkunde) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Kies geen paardenkastanje extract bij behandeling van veneuze ulcera

 • De werkgroep raadt gebruik van paardenkastanje extract niet aan in de behandeling van veneuze ulcera.

  (Verpleegkunde) (Behandeling, geneesmiddelen)
Zie richtlijn

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via