Actueel

Implementatieagenda van ZE&GG biedt houvast

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer “alleen zinnige en gepaste zorg” als belangrijke uitgangspunten bij het verder op gang brengen van niet-coronazorg. De implementatieagenda wordt hierbij genoemd als mogelijke houvast.

Impact coronacrisis op activiteiten ZE&GG

De medisch specialistische zorg richtte zich de afgelopen weken vrijwel volledig op het managen van de COVID-19-crisis. Inmiddels komt het gesprek en de organisatie op gang over het stroomlijnen van de reguliere zorg die hierdoor is uitgesteld. De coronacrisis heeft ook impact op de activiteiten van ZE&GG. In dit stuk lichten we dat toe. U leest ook waar onze prioriteit nu ligt: het delen van kennis over gepast gebruik.

Van zorgevaluatie naar toepassing in de praktijk

Raphael Hemler, KNO-arts in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, is namens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) lid van de werkorganisatie van het programma ZE&GG. Hij verwacht dat het werk van medisch specialisten door zorgevaluaties in de komende vijf jaar wezenlijk zal veranderen.

Subsidieoproep Inclusieversneller (op uitnodiging)

Met de subsidieoproep Inclusieversneller wil ZE&GG de inclusiesnelheid versnellen van moeizaam includerend, maar relevant lopend evaluatieonderzoek. Diverse zorgevaluatieonderzoeken met grote relevantie ondervinden op dit moment namelijk inclusieproblemen.

Oproep top 10 kennisvragen ZE&GG 2020 (op uitnodiging)

In deze subsidieoproep worden HLA-partijen door ZE&GG uitgenodigd om hun belangrijkste kennisvragen aan te leveren. Vervolgens wordt een collectieve top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg samengesteld waarvoor evaluatieonderzoek zal worden uitgevoerd.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG 2019 leverde 101 projectideeën op

In oktober 2019 openden ZE&GG en ZonMw samen een extra subsidieronde voor zorgevaluatie. In deze subsidieronde konden projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up worden ingediend.

Kennis over gepast gebruik naar de klinische praktijk: alle partijen aan zet

Patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, hebben een agenda opgesteld van implementeerbare kennis over gepast gebruik. Partijen zijn het erover eens: deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Samenwerken is daarbij noodzakelijk.

Richtlijnen krijgen sneller update

Door een vernieuwde richtlijnendatabase komen we straks sneller tot actuele richtlijnen in de medisch specialistische zorg. Wanneer nieuwe resultaten beschikbaar zijn, kunnen die sneller in de richtlijnen worden verwerkt en kan deze kennis worden toegepast in de praktijk. Zo krijgt de patiënt altijd de beste zorg.

Win-win in samenwerking

Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG, en Hannie Bonink, directeur programma’s ZonMw, gaan in gesprek over de samenwerking nu de eerste ronde evaluatieonderzoeken is vastgesteld. De basis van de samenwerking is een gemeenschappelijk doel: ‘de zorg beter maken door onderzoek’.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via