Actueel

Samen aan de slag met zorgevaluatie

Negen nieuwe zorgevaluatie projecten van start. Hiermee is een begin gemaakt met de gezamenlijke handelingsagenda. Daarnaast krijgen zeven lopende projecten een extra zetje van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik om het includeren van patiënten te versnellen.

Toekenningen subsidies inclusieversneller (ronde 1)

ZE&GG heeft met projectleiders van SEENEZ, LtC en K&D studies gekeken of een financiële impuls kan helpen met het vlot trekken van de inclusie en daarmee het sneller afronden van de studie. In juli ontvingen zij de uitslag. Bekijk hier welke projecten een toekenning hebben ontvangen.

Toekenningen ZE&GG subsidieronde 2019

De projectleden die projectideeën hebben ingediend voor de ZE&GG subsidieoproep 2019, op het gebied van zorgevaluatie op de thema’s diagnostiek en nazorg/ follow-up, hebben inmiddels de besluitbrieven ontvangen. Negen projecten zijn gehonoreerd. Bekijk hier de projectomschrijvingen.

Jaarplan ZE&GG: ‘Verder op weg naar structurele inbedding van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’

Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie. Maak de voortgang van zorgevaluatie inzichtelijk via een inclusiemonitor. Werk aan een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie. Deze en nog meer acties staan in het jaarplan 2020-2021 van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

Podcast Slimme zorg in gesprek met Sjoerd Repping

Arno Rutte, directeur van Vintura (en oud Kamerlid) is de bedenker en maker van de Podcast Slimme Zorg. Onlangs interviewde hij programmavoorzitter Sjoerd Repping. Deze alweer tiende podcast Slimme Zorg van Arno Rutte staat in het teken van het hoe, waarom en enorme belang van zorgevaluatie.  

Veldnorm moet bureaucratie zorgevaluatie verminderen

Om de administratiedruk op onderzoekers, METC’s en zorginstellingen te beperken en zorgevaluatie te versnellen, ontwikkelen we een veldnorm. Het doel is uniforme en bindende afspraken over de toetsing, lokale uitvoerbaarheid en monitoring van WMO- en niet-WMO onderzoek in het kader van zorgevaluatie.

Gebruik kennis over gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg

Bij het opschalen van de reguliere zorg na de COVID-19 pandemie is kennis over gepast gebruik van zorg essentieel. De implementatieagenda over gepast gebruik die patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars vlak voor de intelligente lockdown presenteerden, biedt hiervoor een duidelijk handvat. Zo helpt de agenda bij het maken van keuzes om achterstanden in de reguliere zorg als gevolg van de COVID-crisis op te lossen.

Terugkijken Webinar 'We pakken de draad anders op'

Op woensdag 17 juni organiseerde ZE&GG het webinar 'We pakken de draad anders op. Wegwerken achterstand reguliere zorg met behulp van kennis over Gepast Gebruik'. Met meer dan 200 kijkers was dit een succesvolle eerste editie! Mocht u het webinar gemist hebben dan kunt u de opname nu terugkijken.

Subsidierondes 2019 & Inclusieversneller

De werkorganisatie van ZE&GG heeft eind april de relevantie van de ingediende projectvoorstellen in het kader van de extra subsidieronde 2019 beoordeeld. Voor de subsidieoproep Inclusieversneller zijn er 11 aanvragen ingediend. In dit stuk leest u meer over de ontwikkelingen met betrekking tot de subsidierondes.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via