Actueel

Richtlijnen krijgen sneller update

Door een vernieuwde richtlijnendatabase komen we straks sneller tot actuele richtlijnen in de medisch specialistische zorg. Wanneer nieuwe resultaten beschikbaar zijn, kunnen die sneller in de richtlijnen worden verwerkt en kan deze kennis worden toegepast in de praktijk. Zo krijgt de patiënt altijd de beste zorg.

Win-win in samenwerking

Sjoerd Repping, voorzitter van ZE&GG, en Hannie Bonink, directeur programma’s ZonMw, gaan in gesprek over de samenwerking nu de eerste ronde evaluatieonderzoeken is vastgesteld. De basis van de samenwerking is een gemeenschappelijk doel: ‘de zorg beter maken door onderzoek’.

Van patiënt naar proefpersoon

Vergelijkend onderzoek naar bestaande zorg wordt steeds meer behandeld als experimentele zorg, terwijl die zorg al jarenlang wordt geleverd en bewezen veilig is. Dit leidt tot onnodig veel papierwerk en lang wachten op onderzoeksresultaten, voor zowel arts als patiënt.

Regelgeving remt evaluatieonderzoek

Om tot gepast gebruik van zorg te komen is evaluatieonderzoek nodig. De uitgebreide wet- en regelgeving omtrent het uitvoeren en handhaven van evaluatieonderzoeken lijkt het erg lastig te maken om dergelijk onderzoek efficiënt uit te voeren.

Isala Wetenschapsavond

Op dinsdag 10 december organiseerde de Isala Academie de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond. Arts-assistenten en coassistenten presenteerden hun onderzoeken, waarna vervolgens de prijzen werden uitgereikt. Voorzitter van ZE&GG, Sjoerd Repping, sprak over onze ambitie.  

Startbijeenkomst Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Op 14 maart 2019 vond de startbijeenkomst plaats van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via