Actueel

Terugkijken Webinar 'We pakken de draad anders op'

Op woensdag 17 juni organiseerde ZE&GG het webinar 'We pakken de draad anders op. Wegwerken achterstand reguliere zorg met behulp van kennis over Gepast Gebruik'. Met meer dan 200 kijkers was dit een succesvolle eerste editie! Mocht u het webinar gemist hebben dan kunt u de opname nu terugkijken.

Subsidierondes 2019 & Inclusieversneller

De werkorganisatie van ZE&GG heeft eind april de relevantie van de ingediende projectvoorstellen in het kader van de extra subsidieronde 2019 beoordeeld. Voor de subsidieoproep Inclusieversneller zijn er 11 aanvragen ingediend. In dit stuk leest u meer over de ontwikkelingen met betrekking tot de subsidierondes.

Implementatieagenda van ZE&GG biedt houvast

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt in zijn brief aan de Tweede Kamer “alleen zinnige en gepaste zorg” als belangrijke uitgangspunten bij het verder op gang brengen van niet-coronazorg. De implementatieagenda wordt hierbij genoemd als mogelijke houvast.

Impact coronacrisis op activiteiten ZE&GG

De medisch specialistische zorg richtte zich de afgelopen weken vrijwel volledig op het managen van de COVID-19-crisis. Inmiddels komt het gesprek en de organisatie op gang over het stroomlijnen van de reguliere zorg die hierdoor is uitgesteld. De coronacrisis heeft ook impact op de activiteiten van ZE&GG. In dit stuk lichten we dat toe. U leest ook waar onze prioriteit nu ligt: het delen van kennis over gepast gebruik.

Van zorgevaluatie naar toepassing in de praktijk

Raphael Hemler, KNO-arts in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn, is namens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) lid van de werkorganisatie van het programma ZE&GG. Hij verwacht dat het werk van medisch specialisten door zorgevaluaties in de komende vijf jaar wezenlijk zal veranderen.

Subsidieoproep Inclusieversneller (op uitnodiging)

Met de subsidieoproep Inclusieversneller wil ZE&GG de inclusiesnelheid versnellen van moeizaam includerend, maar relevant lopend evaluatieonderzoek. Diverse zorgevaluatieonderzoeken met grote relevantie ondervinden op dit moment namelijk inclusieproblemen.

Oproep top 10 kennisvragen ZE&GG 2020 (op uitnodiging)

In deze subsidieoproep worden HLA-partijen door ZE&GG uitgenodigd om hun belangrijkste kennisvragen aan te leveren. Vervolgens wordt een collectieve top 10 kennisvragen binnen de medisch specialistische zorg samengesteld waarvoor evaluatieonderzoek zal worden uitgevoerd.

Subsidieoproep Evaluatieonderzoek ZE&GG 2019 leverde 101 projectideeën op

In oktober 2019 openden ZE&GG en ZonMw samen een extra subsidieronde voor zorgevaluatie. In deze subsidieronde konden projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up worden ingediend.

Kennis over gepast gebruik naar de klinische praktijk: alle partijen aan zet

Patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, hebben een agenda opgesteld van implementeerbare kennis over gepast gebruik. Partijen zijn het erover eens: deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. Samenwerken is daarbij noodzakelijk.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via