Cirkel van Gepast Gebruik integraal onderdeel van het reguliere zorgproces

Wij willen dat de Cirkel van Gepast Gebruik in 2025 integraal onderdeel is van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt. Om dit te bereiken is de samenwerking van HLA-partijen van essentieel belang.

Er wordt ingezet op het bevorderen van een verander- en leercultuur, een betrokken samenleving en het oplossen van systeembelemmeringen.

#Hoe dan?

Bij elke actie die we uitvoeren zullen we telkens samen bekijken waar de gewenste verandering nodig is en welke belemmeringen er spelen. Dat vraagt van alle HLA-partijen een open en transparante manier van werken en de bereidheid de echte belemmeringen te benoemen. Alleen dan kunnen we samen leren en verbeteren. Hier geldt het principe van learning by doing. Waarbij we gaandeweg de acties met elkaar bepalen. Er zijn wel al vier terugkerende thema’s aan bod gekomen waar we nu al actie op ondernemen:

  • De toepassingen en toegankelijkheid van data
  • De rol van de maatschappij in het programma
  • Het creëren van draagvlak voor de benodigde systeemveranderingen door eenduidige en heldere communicatie
  • De structurele financiering van de Cirkel van Gepast Gebruik

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via