Implementeer effectief

De kennis uit evaluatieonderzoek moet zijn weg vinden naar de klinische praktijk. Bij het implementeren van deze uitkomsten voorzien HLA-partijen barrières. We werken samen om deze barrières weg te nemen en de implementatie te bespoedigen.

Vanaf 2020 is er een gestructureerde aanpak van alle HLA-partijen om uitkomsten uit evaluatieonderzoek in de praktijk te implementeren inclusief benodigde hulpmiddelen en meetinstrumenten. In 2023 is meer dan 80% van het afgeronde evaluatieonderzoek aantoonbaar in de praktijk geïmplementeerd.

Aanleiding

Er is de afgelopen tien jaar binnen het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) van ZonMw met succes veel evaluatieonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten uit deze onderzoeken kunnen potentieel effect hebben op de kwaliteit en de kosten van de gezondheidszorg (SiRM, 2018). Daarnaast heeft de evaluatie van zorg, zoals uitgevoerd door het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut, veel bruikbare informatie opgeleverd. Hierdoor weten we meer over welke zorg, wanneer en voor wie gepast is. Ook het programma Doen of Laten? van de NFU, het Beter Laten programma van de V&VN en de Verstandige Keuzes van de FMS leveren kennis over gepast gebruik. De implementatie van al deze kennis vindt nog onvoldoende en niet systematisch plaats. Bovendien is de implementatie nog nauwelijks meetbaar.

#Hoe dan?

De HLA-partijen hebben afgesproken dat alle kennis over gepast gebruik zo snel mogelijk haar weg moet vinden naar de klinische praktijk. Hiervoor is het belangrijk dat deze kennis vertaald wordt naar richtlijnen en keuzehulpen. Ook is het van belang dat er spiegelinformatie beschikbaar is of beschikbaar kan worden gemaakt. Deze spiegelinformatie wordt gegenereerd op basis van bestaande data en moet inzichtelijk maken in welke mate zorgaanbieders overgaan tot het implementeren van uitkomsten uit evaluatieonderzoek. Alle HLA-partijen hebben dan de beschikking over dezelfde, eenduidige spiegelinformatie.

We werken met de volgende acties aan bovenstaande ambitie:

 • We maken een overzicht van alle kennis over gepast gebruik vanuit de HLA-partijen en presenteren een agenda waarmee men aan de slag kan gaan. (Direct naar de implementatieagenda.)
 • We ontwikkelen een implementatietoolkit voor alle HLA-partners. Deze zal bestaan uit:
  • Waar mogelijk op basis van bestaande data spiegelinformatie op het niveau van de zorgaanbieder, waarin de mate van implementatie zichtbaar is.
  • Implementatietools zoals door afzonderlijke partijen ontwikkeld.
  • Impactanalyses van implementatie op organisaties, patiënten en financiën.
  • Duidelijke afspraken tussen de HLA-partners over ieders rol bij het implementeren.
 • We stellen vast welke acties er reeds plaatsvinden op het gebied van uitkomstregistratie en in hoeverre deze aansluiten bij implementatie van specifieke uitkomsten uit evaluatieonderzoek binnen het programma ZE&GG.

Infographic Implementeren & monitoren

In onderstaande visualisatie ziet u wat ZE&GG allemaal doet op het thema Implementeren en monitoren. KLIK op het plaatje om deze te vergroten. Daarna kunt u de infographic ook downloaden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via