Evalueer op de juiste manier

De laatste jaren is het aantal evaluatieonderzoeken toegenomen en dat is toe te juichen. Met deze toename wordt ook zichtbaar dat er in de uitvoering van het evaluatieonderzoek behoefte is aan verbetering.

Vanaf 2020 wordt er ieder jaar een groeiend aantal evaluatieonderzoeken opgestart. In 2023 kan ieder onderzoek binnen drie maanden na de start includeren in alle deelnemende centra en is 90% van de onderzoeken binnen de geplande tijd afgerond.

Aanleiding

Momenteel lopen er 43 zorgevaluatieonderzoeken binnen de programma’s Kwaliteit & Doelmatigheidsagenda, SEENEZ en Leading the Change. Dit zijn allemaal geprioriteerde kennisvragen uit kennisagenda’s van de Wetenschappelijke Verenigingen (WVen). Hierbij hebben de WVen zich ook gecommitteerd om de uitkomsten te implementeren. Er zijn bij deze evaluatieonderzoeken verschillende problemen bij het includeren van patiënten in onderzoek. Als een zorgevaluatie daardoor langer duurt, wordt er langer beslag gelegd op de beschikbare onderzoekscapaciteit. Hierdoor duurt het ook langer voordat we kennisvragen kunnen beantwoorden en patiënten kunnen profiteren van de opgedane kennis.

#Hoe dan?

ZE&GG werkt aan bovenstaande ambitie met de volgende acties:

  • Bij alle 43 lopende evaluatieonderzoeken achterhalen we de belemmerende factoren.
  • Voor de evaluatieonderzoeken die achterlopen werken we aan scenario’s om die vlot te trekken.
  • We maken een plan om de  top 10 van belemmerende factoren met de grootste impact voor huidig en toekomstig evaluatieonderzoek op te lossen. Download hieronder de eerste rapportage over de door onderzoekers ervaren belemmeringen  bij evaluatieonderzoek.
  • We richten een proces in om te monitoren welke zorgaanbieders participeren in evaluatieonderzoek en in welke mate ze dat doen.

Infographic Evalueren

In onderstaande visualisatie ziet u wat ZE&GG allemaal doet op het thema Evalueren. KLIK op het plaatje om deze te vergroten. Daarna kunt u de infographic ook downloaden.

Rapportage belemmeringen evaluatieonderzoek

Door onderzoekers ervaren belemmeringen evaluatieonderzoek

.pdf 0.3MB

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via