Vraagstukken die ertoe doen

ZE&GG werkt aan een agenda van kennisvragen waarvan de HLA-partners vinden dat ze onderzocht moeten worden en waarvoor ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen, zowel voor de evaluatie als de implementatie.

“Vanaf 2020 worden er voor evaluatieonderzoek in collectiviteit onderwerpen geprioriteerd op basis van gezamenlijk geformuleerde criteria. In 2023 is er een continu proces van het vaststellen van gezamenlijke handelingsagenda’s van alle HLA-partners.”

Vraagstukken die ertoe doen

We inventariseren welke kennisvragen er zijn. Dat zijn vragen uit de klinische praktijk waarvoor onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat om beantwoord te worden en waarvoor dus evaluatieonderzoek nodig is.

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gestart om kennisvragen te identificeren. De wetenschappelijke verenigingen (WVen) van de FMS lopen hierin voorop. De meeste WVen hebben samen met hun leden een kennisagenda met kennisvragen opgesteld. Ook patiënten en verzekeraars hebben hier input op kunnen leveren. De FMS heeft op basis van deze verschillende kennisagenda’s een aantal overkoepelende thema’s geïdentificeerd waarvoor evaluatieonderzoek nodig is, zoals diagnostiek, behandeling, ouderenzorg en follow-up van patiënten. De verwachting is dat op deze thema’s grote kwaliteitsverbetering en kostenbesparing te realiseren valt. Maar de FMS is niet de enige met een eigen kennisagenda:

  • Enkele patiëntenorganisaties hebben een eigen kennisagenda;
  • De V&VN heeft een lijst van onderwerpen die ze nader zouden willen onderzoeken;
  • Het Zorginstituut ontwikkelt Verbetersignalementen waarbij kennishiaten aan het licht komen;
  • Zorgverzekeraars signaleren praktijkvariatie op basis van hun data-analyses.

Er gebeurt dus veel op dit vlak. We willen deze afzonderlijke activiteiten op elkaar afstemmen, zodat we gezamenlijk en systematisch kunnen bepalen voor welke onderwerpen evaluatieonderzoek nodig is.

#Hoe dan?

We werken samen aan deze prioritering aan de hand van objectieve, meetbare criteria, zoals patiëntaantallen, ziektelast en kosten. Deze stellen we gezamenlijk op. Daarbij kijken we ook naar de praktische consequenties van het uitvoeren en implementeren van evaluatieonderzoek.

  • We stellen een set van objectieve meetbare criteria voor prioritering van openstaande kennisvragen vast.
  • We inventariseren alle kennisvragen van de HLA-partners.
  • Uit deze inventarisatie stellen we de top 10 van onderwerpen voor de handelingsagenda van 2020 vast (dat doen we aan de hand van de gedefinieerde criteria).
  • Voor deze top 10 worden financiële middelen ter beschikking gesteld om evaluatieonderzoek uit te voeren.
  • Er vindt in 2019 een extra gerichte subsidieronde voor zorgevaluatie en gepast gebruik plaats. Deze subsidieronde is inmiddels gesloten

Infographic Agenderen

In onderstaande visualisatie ziet u wat ZE&GG allemaal doet op het thema Agenderen. KLIK op het plaatje om deze te vergroten. Daarna kunt u de infographic ook downloaden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via